Đăng nhập
Thông báo đổi thời gian buổi học từ ngày 13/3/2018

     Ban giám hiệu nhà trường thông báo tới CBGV, phụ huynh và các em học sinh việc thay đổi thời gian buổi học thực hiện từ ngày 13/03/2018 như sau:
  • Buổi sáng: 7h00 truy bài, 7h15 vào học tiết 1.
  • Buổi chiều ( nếu có) : 13h30 vào học tiết 1.
 
           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi