Đăng nhập
Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2018

      Lich nghỉ tết dương lịch 2018:  Từ ngày 30 tháng 12 năm 2017 đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2018.
           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi