Lượt xem: 245
Phân công chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam


                                                                                         PHÂN  CÔNG CHUẨN BỊ CÁC HOẠT ĐỘNG

 
            I. Ch
ung khảo giai điệu tuổi hồng:

1.   Thời gian: 18h30 ngày 19/11/2017

2.   Thành phần: Toàn thể CBGV và học sinh

3.   Phân công chuẩn bị:

-       Dẫn chương trình: Đ/c Vân, Quyết

-       Cắt dán chữ bạt: Đ/c Thịnh, Quyết, Nịnh Dũng, Hải, Đ. Đông, Hà Hương, Ngọc.

-       Căng dọn phông, trải thảm,cắm cờ hồng, giăng cờ đuôi nheo, trang trí sân khấu: Đ/c Truyền, Tuyết, Nhung, Tho, Thuần,
Hoan + lớp 10A3.

-       Chuẩn bị + cất loa đài, bục nói: Lớp 12A1

-       Âm thanh, ánh sáng: Đ/c Nam, Bảo, Toàn, Nguyễn Dũng, Phong, Hưng, Thi.

-       Phụ trách nhạc: Đ/c Tạ Dũng.

-       Căng dù: Đ/c Tạ Dũng + Lớp 12A2; 

-       Máy chiếu, máy quay: Đ/c Khánh

-       Kê bàn ghế ban giám khảo, đại biểu: Đ/c Niêm + Lớp 10A1

-       Dọn bàn ghế ban giám khảo, đại biểu: Đ/c Văn + Lớp 10A2

Xong trước 18h00 ngày 19/11/2017

    II. Lễ kỷ niệm 20/11

1.   Thời gian: 7h15 ngày 20/11/2017

2.   Thành phần: Toàn thể CBGV và học sinh

3.   Yêu cầu:

-       CBGV: Mặc lễ phục, đảm bảo thời gian, cùng nhau thực hiện các công tác chuẩn bị cho buổi lễ.

-       Học sinh: Mặc đồng phục, ghế ngồi, cờ tổ quốc, biển lớp.

4.   Phân công chuẩn bị

-       Dẫn chương trình + nội dung văn nghệ: Thiên

-       Dẫn chương trình lễ: Đ/c Hà

-       Cắt chữ, maket đỏ: Đ/c Thịnh

-       Căng dọn, tượng bác,  vệ sinh dải thảm sân khấu: Lớp 11A1

-       Chuẩn bị + cất loa đài, bục nói: Khánh, Bảo, Toàn + Lớp 11A3

-       Kê + dọn bàn ghế đại biểu: Lớp 11A2

-       Âm thanh: Nam, Bảo, Khánh

-       Vệ sinh đường lên trường (trước lễ):

+ Khối 7: Từ cổng chính đến quán Thụy

+ Khối 8: Từ quán Thụy đến cổng sân bóng.

-       Vệ sinh sân trường (trước lễ):

+ Khối 6: Vệ sinh trước nhà 2 tầng THCS đến giữa sân

+ Khối 9: Vệ sinh từ giữ sân đến nhà hiệu bộ

+ Lớp 11A4: Vệ sinh xung quanh nhà hiệu bộ.

- Dọn dù: Lớp 12A3

           Xong trước 7h15 ngày 20/11/2017


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Quang Thức
( Đã ký)           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi