Đăng nhập
Tuyên truyền về tác hại của việc sản xuất, đốt pháo nổ và thả đèn trời và các quy định cấm.

✍️ Những năm qua, các hành vi trái phép về sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ vào các dịp trước tết, trong và sau tết đã gây nhiều ảnh hưởng xấu đến đời sống và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước.
Pháo và thuốc pháo là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy nổ làm thiệt hại lớn đến tính mạng và tài sản của nhân dân, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng; chưa kể đến các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động do các hoạt động trái phép về pháo để lại.

...📕 Trước những tác hại của việc sản xuất, đốt pháo nổ và thả đèn trời, ngày 15/04/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/07/2009 về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời cụ thể như sau:
𝟏. 𝐂𝐚́𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝟑𝟔/𝟐𝟎𝟎𝟗 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟓/𝟒/𝟐𝟎𝟎𝟗 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐯𝐞̂̀ 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́, 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐨:
* Điều 4 Nghị định 36/2009 ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau:
- Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ.
- Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa.
- Mua, bán, tàng trữ, sử dụng thuốc nổ lấy từ các loại bom, mìn, đạn, lựu đạn, vật liệu nổ quân dụng (dùng trong quốc phòng, an ninh), vật liệu nổ công nghiệp để sản xuất trái phép pháo, thuốc pháo.
- Sử dụng súng, dùng vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay cho pháo
𝟐. 𝐂𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐨, 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐩𝐡𝐚́𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝟑𝟔/𝟐𝟎𝟎𝟗 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟓/𝟒/𝟐𝟎𝟎𝟗 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐯𝐞̂̀ 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́, 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐨:
Điều 5 Nghị định 36/2009 ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo quy định các loại pháo, sản phẩm pháo được sử dụng như sau:
- Pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, nhập khẩu để tổ chức bắn pháo hoa đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép
.- Pháo hoa do tổ chức, cá nhân nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho phép và được Bộ Công an cấp giấy phép mang vào Việt Nam để dự thi bắn pháo hoa
. - Pháo hiệu dùng trong các hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, cứu hộ, cứu nạn, giao thông vận tải và hoạt động quân sự.
Các sản phẩm như: pháo hoa lễ hội bằng giấy (trừ loại hoa có chứa kim loại), pháo điện, pháo trang trí bằng giấy, bằng nhựa, bằng tre, trúc, kim loại; que hương phát sáng; các sản phẩm phát tín hiệu ánh sáng, màu sắc, âm thanh được dùng trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ không gây nên tiếng nổ.

𝗤𝘂𝘆 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝘅𝘂̛̉ 𝗽𝗵𝗮̣𝘁
1. 𝐶𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛, 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑜́ ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖 𝑣𝑖 𝑝ℎ𝑎̣𝑚 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑜, 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡, 𝑡𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛̃, 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛, 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑝ℎ𝑎́𝑜, 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑜 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑏𝑖̣ 𝑥𝑢̛̉ 𝑝ℎ𝑎̣𝑡 𝑣𝑖 𝑝ℎ𝑎̣𝑚 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑠𝑎𝑢:
- Cha mẹ, người nuôi dưỡng của người dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm, bồi thường hoặc nộp tiền phạt do hành vi của người dưới 16 tuổi gây ra.( Để con trẻ sử dụng pháo nổ và đốt pháo có phần trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục nhận thức của con trẻ)Theo điểm đ, khoản 2 Điều 13, Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội quy định: - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và tịch thu tang vật đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép; - Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng và tịch thu tang vật phương tiện đối với một trong những hành vi sau đây: Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Đối với người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, không thuộc trường hợp xử phạt hành chính theo Điều 13, Nghị định 73 mà đốt pháo ở nơi công cộng, những nơi đang diễn ra các cuộc họp, những nơi tập trung đông người; đốt pháo nổ ném ra đường, ném vào người khác, ném vào phương tiện khác đang lưu thông, ném từ trên cao xuống, đốt pháo nổ mang theo xe đang chạy… thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 điều 245 Bộ Luật Hình sự.
📕 2. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑜̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎́𝑜 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢𝑦 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑠𝑎𝑢:
2.1.Người nào đốt pháo thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 điều 245 Bộ luật Hình sự, phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm:
- Đốt pháo ở nơi công cộng, những nơi đang diễn ra các cuộc họp, những nơi tập trung đông người;
- Đốt pháo nổ ném ra đường, ném vào người khác, ném vào phương tiện khác đang lưu thông, ném từ trên cao xuống, đốt pháo nổ mang theo xe đang chạy;
- Đốt pháo nổ gây thiệt hại sức khoẻ, tài sản của người khác nhưng mức độ thiệt hại chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội khác;
- Đốt pháo nổ với số lượng tương đương từ 1kg đến 5 kg đối với pháo thành phẩm hoặc tương đương từ 0,1kg đến dưới 0,5kg đối với thuốc pháo;
- Đốt pháo với số lượng lớn dưới 1kg pháo thành phẩm hoặc dưới 0,1kg đối với thuốc pháo và đã bị xử lý hành chính về hành vi đốt pháo nổ hoặc đã bị kết án về tội này, chưa bị xoá án tích mà còn vi phạm.
2. 2.Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 điều 245 Bộ luật hình sự, phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối với người nào đốt pháo thuộc một trong các hành vi sau đây:
- Đã bị kết án về tội “Gây rối trật tự công cộng”;
- Lôi kéo, kích động trẻ em hoặc lôi kéo, kích động nhiều người cùng đốt pháo;
- Cản trở; hành hung người thi hành công vụ, người bảo vệ trật tự công công hoặc người khác ngăn chặn không cho đốt pháo nổ;
- Đốt pháo nổ với số lượng tương đương từ 5kg trở lên đối với pháo thành phẩm hoặc tương đương từ 0,5 kg thuốc pháo trở lên.
2.3. Người nào đốt pháo nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 Bộ luật Hình sự, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh khác quy định trong Bộ luật hình sự, tương xứng với hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác do hành vi đốt pháo gây ra.
3. 𝑇𝑟𝑢𝑦 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̣ 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑜̣̂𝑖 “𝐶ℎ𝑒̂́ 𝑡𝑎̣𝑜, 𝑡𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛̃, 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, 𝑚𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑝ℎ𝑒́𝑝 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 đ𝑜𝑎̣𝑡 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛𝑜̂̉” đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖:
- Người sản xuất hoặc chiếm đoạt pháo nổ có số lượng từ 2kg đến dưới 30 kg; chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt thuốc pháo có số lượng từ 1kg đến dưới 15 kg hoặc dưới số lượng đó nhưng đã bị xử lý hành chính hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, bị phạt tù từ 01 năm đến 5 năm. Nếu vận chuyển, mua bán trái phép qua biên giới, bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
- Người sản xuất hoặc chiếm đoạt pháo nổ; chế tạo tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt pháo nổ có số lượng từ 30kg đến dưới 90kg; thuốc pháo có số lượng từ 15kg đến dưới 75kg, bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm;
- Người sản xuất hoặc chiếm đoạt pháo nổ; chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt pháo nổ có số lượng từ 90kg đến dưới 300 kg; thuốc pháo có số lượng từ 75kg đến dưới 200kg, bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm;
- Người sản xuất hoặc chiếm đoạt pháo nổ; chế tạo tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt pháo nổ có số lượng từ 300kg trở lên; thuốc pháo có số lượng từ 200 kg trở lên, bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Người nào cùng lúc phạm nhiều tội thì bị xét xử với mức hình phạt cao của khung hình phạt quy định cho mỗi tội.

𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐚́𝐧 𝐜𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐂𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐲́ 𝟐𝟎𝟐𝟎, 𝐡𝐚̃𝐲 𝐭𝐮̛̣ 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 :
1.Không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo, không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, thường xuyên thực hiện nghiêm túc NĐ 36 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán .
2. Tuyên truyền, vận động người thân và mọi người xung quanh không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt các loại pháo; không tàng trữ và sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ.
3. Nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm các quy định về phòng chống pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, mỗi người hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý kịp thời theo pháp luật.
Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ là góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá, mừng Đảng, mừng xuân, đón mừng năm mới vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm./.


           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi