Đăng nhập
Tuổi trẻ nhà trường tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam
Thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”. Sáng ngày 28.12.2019 Đoàn trường THCS &THPT Nà Chì đã tổ chức ĐVTN tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam - Đợt 2.
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi

           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi