Đăng nhập
Đại hội các chi đoàn, nhiệm kỳ 2018 - 2019

           Thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2018 - 2019. Căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của ban chấp hành Đoàn trường. Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 09 năm 2018 các chi đoàn đã tiến hành đại hội, nhiệm kỳ 2018 - 2019 nhằm tổng kế các hoạt động và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2019. Dự, hướng dẫn và chỉ đạo có các đồng chí ban chấp hành Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm phụ trách chi đoàn.
              Trong nhiệm kỳ 2017 - 2018 bằng sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết và nỗ lực phấn đấu các chi đoàn  đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào phong trào chung của tuổi trẻ nhà trường. Cũng tai đại hội các chi đoàn cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đưa ra những phương hướng, giải pháp và chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ mới.Đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành chi đoàn, nhiệm kỳ 2018 - 2019
Một số hình ảnh:


Đại hội mẫu chi đoàn 11A1
Bầu ban chấp hành, nhiệm kỳ 2018 - 2019


Giao lưu văn nghệ


BCH chi đoàn cán bộ giáo viên, nhiệm kỳ 2018 - 2019 ra mắt đại hội


           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi