Đăng nhập
Quy chế thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia và Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT bổ sung sửa đổi quy chế thi và xét công nhận TN THPT QG

Xin mời tải về xem theo đường dẫn dưới đây:

Quy chế thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia : Quy che thi va xet cong nhan TN THPT QG.pdf
Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT  
sửa đổi, 
bổ sung  quy chế thi và xét công nhận TN THPT QG : TT04-2018-tt-bgddt.pdf           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi