Đăng nhập
Trường THCS&THPT Nà Chì đạt giải tập thể duy nhất cuộc thi mỹ thuật với chủ đề “Hà Giang điểm hẹn”
✍️Sáng ngày 30.12.2019, Hội VHNT Tỉnh Hà Giang đã tiến hành tổng kết cuộc thi mỹ thuật với chủ đề “Hà Giang điểm hẹn”. Trường THCS&THPT Nà Chì vinh dự là đơn vị duy nhất trong tỉnh đạt giải tập thể với những tác phẩm dự thi vẽ tranh do các em đội viên, đoàn viên thanh niên tham gia dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Vũ Văn Quyết. 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Không có mô tả ảnh.


           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi