Đăng nhập
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà đạt giải nhất hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019
Trong hai ngày mùng 9, 10 tháng 9 năm 2019, Huyện ủy Xín Mần đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019. Mỗi thí sinh tham gia sẽ thi ba nội dung: Đề cương, thuyết trình và xử lý tình huống. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; phổ biến, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tham gia hội thi cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà - Đảng viên Đảng bộ Trường THCS&THPT Nà Chì đã xuất sắc giải nhất hội thi và giải phụ thí sinh có bài thuyết trình ấn tượng.

           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi