Đăng nhập
Trường THCS&THPT Nà Chì tham gia sinh hoạt chuyên môn và thi đấu thể thao cụm thi đua số 3

    Căn cứ hướng dẫn số 86/HD-SGDĐT ngày 02/02/2018 về việc hướng dẫn hoạt động khối thi đua của các đơn vị trực thuộc và kết quả Hội nghị khối thi đua số III ngày 12/9/2018; Căn cứ kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2018 - 2019 của các trường THPT, THCS&THPT huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần. Trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 11 năm 2018 tại trường THPT Xín Mần đã diễn ra các hoạt động sinh hoạt chuyên môn và thi đấu thể thao giữa các trường:THCS & THPT Xín Mần, THPT Xín Mần, THCS&THPT Thông Nguyên, THCS&THPT Nà Chì và trường THPT Hoàng Su Phì. Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nâng cao kỹ năng của giáo viên trong việc ứng dụng  các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh; từ đó hình thành và phát triển năng lực học sinh. Tạo phong trào TDTT, rèn luyện sức khỏe với tinh thần giao lưu đoàn kết hợp tác cùng tiến bộ. Thúc đẩy phong trào thi đua giữa các đơn vị trong khối thi đua. Chương trình gồm các nội dung: Sinh hoạt chuyên môn; Thi đấu thể thao; Giao lưu văn nghệ

            Nội dung sinh hoạt chuyên môn: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh”.

+ Mỗi đơn vị tiến hành thao giảng 01 tiết và phân tích giờ dạy của giáo viên.Trao đổi nội dung thực hiện các kĩ thuật dạy học tích cực và Nội dung lập kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, trong đó có nội dung tích hợp liên môn; trải nghiệm sáng tạo.

+ Các đơn vị tham luận về các vấn đề về các giải pháp, cách thực hiện tốt trong công tác quản lý, giảng dạy và duy trì sỹ số học sinh.
  

  
 


Các thầy cô giáo trường THCS&THPT Nà Chì tham gia sinh hoạt chuyên môn
           
Nội dung giao lưu thể thao: Thi đấu các môn thể thao bóng chuyền nam -nữ; cầu lông đôi, đơn; bóng bàn đơn -đôi.

Thầy Trần Nhật Khánh - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường THCS&THPT Nà Chì 
Nhận giải nhất toàn đoàn thể thao
Đội bóng chuyền nam nữ trường THCS&THPT Nà Chì
Đội bóng chuyền nam nữ trường THCS&THPT Thông Nguyên
Đội bóng chuyền nam nữ trường THCS&THPT Xín Mần
Pha lên lưới của chủ công trường THCS& THPT Nà Chì Nội dung thi đấu bóng bàn đôi nam

         + Kết quả thi đấu: 

STT

ĐƠN VỊ

Bóng chuyền

Bóng bàn

Cầu lông

TỔNG ĐIỂM

XẾP HẠN TOÀN ĐOÀN

Nam

Nữ

Đôi

Đơn

Đôi

Đơn

Xếp hạng

Điểm

Xếp hạng

Điểm

Xếp hạng

Điểm

Xếp hạng

Điểm

Xếp hạng

Điểm

Xếp hạng

Điểm

1

THCS&THPT NÀ CHÌ

3

3

2

4

2

4

2

4

1

6

2

4

25

1

2

THPT XÍN MẦN

2

4

4

2

1

6

4

2

2

4

3

3

21

2

3

THCS&THPT XÍN MẦN

4

2

5

1

4

2

1

6

3

3

1

6

20

3

4

THCS&THPT THÔNG NGUYÊN

5

1

1

6

3

3

3

3

4

2

4

2

17

4

5

THPT HOÀNG SU PHÌ

1

6

3

3

5

1

5

1

5

1

5

1

13

5Giao lưu văn nghệ Tiết mục nhảy hiện đại của các em học sinh trường THPT Xín MầnTiết mục giao lưu " Gửi về quan họ" của thầy Hoàng Quỳnh - Hà ThiênMúa:  những cô gái Lô Lô của các em học sinh trường THPT Xín MầnĐốt lửa trại


           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi