Đăng nhập
Hội thảo chuyên môn cụm lần thứ IX

               Căn cứ Công văn số  992 /SGDĐT-GDTrH ngày 28  tháng  8 năm 2017 của Sở GD&ĐT Hà Giang V/v “Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018”;  Với mục tiêu nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn tại các nhà trường; tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động, dạy học, từ đó đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, đẩy mạnh sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy, ngày 29/09/2017 tại trường THCS & THPT Nà Chì cùng với các trường: THPT Tân Quang, THCS & THPT Liên Hiệp, THPT Kim Ngọc, THCS & THPT Thông Nguyên đã tổ chức hội thảo liên trường lần thứ IX với chủ đề năm học 2017-2018 với chủ đề: “Đánh giá giờ dạy theo quan điểm Đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh và xây dựng ma trận đề kiểm tra”.Tại hội thảo lãnh đạo và đại diện giáo viên các trường đã dự giờ chéo trường và đánh giá các giờ dạy, cùng thảo luận khắc phục những hạn chế và cùng đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Điều làm nên không khí sôi nổi và ý nghĩa sâu sắc của buổi sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường  lần này chính là những ý kiến đóng góp bổ sung, những bài học kinh nghiệm chân thành và cởi mở, tích cực và chủ động của các thầy cô giáo. Trong đó các ý kiến tập trung thảo luận cách thiết kế và triển khai hoạt động dạy - học theo 5 bước, vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực phù hợp và hiệu quả. Những khó khăn, vướng mắc trong dạy học cũng được chia sẻ và phần nào được tháo gỡ. Những ý kiến quý báu ấy có ý nghĩa thiết thực trong việc đổi mới phương pháp dạy học của các trường trong cụm nói riêng, của ngành giáo dục tỉnh nhà nói chung.


 

 
          Qua hội thảo đã  giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường trung học nắm vững thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để chỉ đạo, xây dựng, đổi mới cách thức tổ chức việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho sát với tình hình thực tế đơn vị mình.  Hình thành các kỹ năng sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chủ đề nhằm phát huy năng lực và phẩm chất của học sinh. Giúp giáo viên xây dựng ma trận đề theo đúng yêu cầu. Giúp giáo viên chuẩn bị bài giảng, tổ chức quá trình dạy học và đánh giá giờ dạy theo quan điểm Đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Giúp TTCM nắm được việc xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học theo  định hướng phát triển năng lực học sinh và giúp cho quá trình đánh giá giờ dạy được chính xác.
 
          Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường thực sự là ngày hội giao lưu về công tác giảng dạy. Sau buổi sinh hoạt này chắc chắn các thầy cô sẽ có thêm niềm tin, quyết tâm và nhiệt huyết góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của các đơn vị cũng như công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi