Đăng nhập
Tuần sinh hoạt đầu năm học 2016 - 2017

            Thực hiện công văn số 
833/SGDĐT-GDTrH ngày 03/ 08/ 2016 của Sở GD-ĐT Hà Giang về việc Tổ chức “Một số hoạt động đầu năm học 2016 – 2017. Căn cứ vào các điều kiện thực tiễn của đơn vị, ngày 15/08/2016  trường THCS & THPT Nà Chì đã tổ chức buổi sinh hoạt tập thể trong chương trình các hoạt động tuần sinh hoạt đầu năm học đầu năm học 2016 - 2017.  Buổi sinh hoạt nhằm giáo dục truyền thống nhà trường; giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả cho học sinh. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, điều lệ trường học, các quy chế, nội quy nhà trường; nhiệm vụ của người học. Giúp học sinh hiểu quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của bản thân.
    Buổi sinh hoạt gồm các nội dung :
- Giới thiệu khái quát về quá trình phát triển nhà trường (cung cấp thông tin về cơ sở vật chất, các bộ phận, phòng ban nhà trường để HS liên hệ …)
- Nội quy nhà trường; Nội quy học sinh;
-  Tuyên truyền luật ATGT, hôn nhân gia đình.- Chương trình, điều lệ trường
- Quy định về thi đua, xếp loại hạnh kiểm HS của trường.
- Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe,  phòng trách dịch bệnh. Lao động vệ sinh cá nhân, trường, lớp.
- Chơi trò chơi.


Cô Lý Thị Sen - Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng
Phát biểu trong buổi tuẩn sinh hoạt đầu năm
 


Thầy Hoàng Văn Quỳnh - Phó bí thư Đoàn trường
Phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật
           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi