No title... No title... No title...

Đăng nhập
Góp ý dự thảo chính sách hỗ trợ học sinh
Sở Giáo và Đào tạo trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến dự thảo Nghị quyết Ban hành mức hỗ trợ đối với học sinh con hộ nghèo;  học sinh bán trú ở vùng khó khăn; cán bộ quản lý học sinh bán trú tại các trường phổ thông; người nấu bữa trưa cho trẻ tại các trường mầm non ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn trên trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thực hiện Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, Sở Giáo và Đào tạo được giao chủ trì soạn thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh nghèo không thuộc đối tượng hưởng theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 và quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, người phục vụ học sinh bán trú tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Sở Giáo và Đào tạo trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến dự thảo Nghị quyết Ban hành mức hỗ trợ đối với học sinh con hộ nghèo;  học sinh bán trú ở vùng khó khăn; cán bộ quản lý học sinh bán trú tại các trường phổ thông; người nấu bữa trưa cho trẻ tại các trường mầm non ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn trên trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi về trước ngày 1/9/2017, theo địa chỉ: Phòng Giáo dục dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 2 Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, gửi kèm theo địa chỉ Email: phonggddt.sohagiang@moet.edu.vn, điện thoại: 02193.863169. Trân trọng cảm ơn!

Toàn văn dự thảo xem tại đây!