No title... No title... No title...

Đăng nhập
Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập”

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

      Tải dự thảo về tại đây