No title... No title... No title...

Đăng nhập
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo “Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên”.

Ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên” gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, địa chỉ: số 34 Đại Cồ Việt – Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội trước ngày 04/7/2019.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn; cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang: www.hagiang.edu.vn (mục Thông báo) hoặc tải về tại đây:

3. Dự thảo 2 - Thông tư ban hành Quy chế BDTX cơ sở GDMN, phổ thông và GDTX.doc

4 Dự thảo Quy chế BDTX (ban hành kèm theo Thông tư).doc