No title... No title... No title...

Đăng nhập
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức gửi về Bộ GD&ĐT theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 22 tháng 6 năm 2019.

Xem toàn văn Dự thảo tại đây: Du thao TT.doc