No title... No title... No title...

Đăng nhập
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

 

 

Ngày 16/7/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tham dự tập huấn có đồng chí Phạm Quang Tân, Phó Chánh thanh tra, Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; đồng chí Nguyễn Thế Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Hà Giang; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Thường trực Công đoàn ngành; 109 đại biểu đến từ Cơ quan UBKT- Thanh tra tỉnh; cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Hà Giang phát biểu quán triệt tại Hội nghị

 

Tham gia khóa tập huấn các đại biểu được quán triệt các văn bản: Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT; công văn số 2115/BGDDT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; công văn số 2304/BGDĐT-TTr ngày 26/6/2020 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020;Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ GD&ĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; hướng dẫn ghi nhật ký, lập biên bản, xây dựng báo cáo thanh tra, xử lý tình huống bất thường xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giới thiệu tài liệu mô phỏng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra….…

 

Đồng chí Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT triển khai Quy chế thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi vấn đề mới trong thanh tra thi, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về công tác thanh tra, bảo đảm hoạt động thanh tra năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết thúc khóa tập huấn 100% đại biểu tham gia khóa tập huấn đã làm bài kiểm tra nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

 

Phạm Văn Phải – Sở GD&ĐT

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image