No title... No title... No title...

Đăng nhập
Tập huấn xây dựng minh chứng đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020

 

Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 17/6/2020, Sở Giáo giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn xây dựng minh chứng đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Năm học 2018 – 2019, cán bộ quản lý, giáo viên đã thực hiện tự đánh giá theo Chuẩn; bước đầu ghi nhận đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tự đánh giá theo đúng quy định, cơ bản đánh giá đúng thực trạng năng lực theo chuẩn. Tuy nhiên, nhiều nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng về minh chứng trong triển khai thực hiện do yếu tố đặc thù trong tiêu chí của chuẩn đối từng đơn vị chi phối.

Năm học 2019 – 2020 là năm học đầu tiên thực hiện chu kỳ cấp trên đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, đợt tập huấn sẽ giúp nâng cao kỹ năng tìm minh chứng xác thực mức đạt được của tiêu chí phù hợp với thực tiễn tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

 

Học viên thảo luận tìm minh chứng tại lớp học

 

Tham gia đợt tập huấn, các học viên được hướng dẫn nghiên cứu xây dựng hệ thống minh chứng xác thực mức đạt được của tiêu chí phù hợp với thực tiễn trong việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo Chuẩn phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Trên cơ sở xây dựng hệ thống minh chứng, học viên được  hướng dẫn kỹ năng tìm minh chứng xác thực đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn trong việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo Chuẩn.

 

Phạm Văn Phải – Sở GD&ĐT

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image