No title... No title... No title...

Đăng nhập
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ​

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố  dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý kiến dự thảo Thông tư trước khi ban hành

Mọi ý kiến xin gửi về: Phòng Quản lý thi - Cục Quản lý chất lượng, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Địa chỉ thư điện tử: qlthi@moet.gov.vn.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (sau đây gọi chung là Quy chế thi) quy định về thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) bao gồm: Quy định chung; chuẩn bị tổ chức thi; đối tượng, điều kiện dự thi, tổ chức đăng ký dự thi, trách nhiệm của thí sinh; công tác đề thi; coi thi; chấm thi; phúc khảo và chấm thẩm định; xét công nhận tốt nghiệp THPT và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; chế độ báo cáo và lưu trữ; công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, xử lý các sự cố bất thường và xử lý vi phạm; tổ chức thực hiện.

2. Quy chế thi áp dụng đối với trường THPT, trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là trường phổ thông); các sở giáo dục và đào tạo (GDĐT), sở giáo dục - khoa học và công nghệ (gọi chung là sở GDĐT); các tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Về mục đích, yêu cầu

1. Thi tốt nghiệp THPT nhằm mục đích: Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình phổ thông cấp THPT, chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là chương trình cấp THPT); lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả để tuyển sinh.

2. Kỳ thi tốt nghiệp THPT (gọi tắt là kỳ thi) phải đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng.

Về bài thi và đăng ký bài thi

1. Tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

2. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục phổ thông cấp THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

3. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp Trung cấp tham dự kỳ thi được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Dự thảo quy định chi tiết về: Ngày thi, lịch thi, nội dung thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi/môn thi, Tiêu chuẩn, điều kiện đối với những người tham gia tổ chức kỳ thi, chuẩn bị tổ chức thi, đối tượng và điều kiện dự thi, tổ chức đăng ký dự thi, trách nhiệm của thí sinh, công tác đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và chấm thẩm định, xét công nhận tốt nghiệp thpt và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, chế độ báo cáo và lưu trữ, thanh tra, khen thưởng, xử lý các sự cố bất thường và xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện.

Xem chi tiết Dự thảo Thông tư Tải về tại đây

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image