Kế hoạch kiểm tra nội bộ, năm học 2017 - 2018
Số ký hiệu văn bản 123 Số: 10/KH-TrNC
Ngày ban hành 15/09/2017
Ngày hiệu lực 15/09/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra nội bộ, năm học 2017 - 2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Kế hoạch Kiểm tra nội bộ 2017-2018.pdf


           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi