Kế hoạch tổ chức dạy học phụ đạo cho học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng
Số ký hiệu văn bản 123 Số: 11/KH-TrNC
Ngày ban hành 10/09/2017
Ngày hiệu lực 10/09/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức dạy học phụ đạo cho học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Lê Quang Thức
Tài liệu đính kèm Kế hoạch phụ đạo HS chưa đạt chưa đạt chuẩn KTKN 2017-2018.pdf


           

 
  CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THCS & THPT NÀ CHÌ
           
  Địa chỉ: Xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
  Điện thoại:  02193 838 050  - Email:cap23nachi@hagiang.edu.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/thcsvathptnachi